Välkommen till SMF - Polar


Den nordligaste lokalavdelningen till Svenska Marsvinsföreningen
Annonser:
- Säljes [3]

Senaste uppdatering:

Resultat Orrbyn 20160206

SMF Polar på facebook


Untitled Document

Bli medlem

 
Som medlem i SMF får du bl.a. tidningen "Marsvinsmagazinet" 4 ggr/år, årsboken, rätt att delta på våra utställningar, rätt att registrera ditt/dina renrasiga marsvin, mm.
 
  • Medlemsavgift 300:-/år
  • Medlem, halvår: 175:- (juli - december, endast nya medlemmar)
  • Familjemedlem 75:- (får ingen egen tidning)
  • Utländska medlemmar: 400:- kontant
 
Ange på inbetalningen namn, adress och födelseår
Avgiften sätts in på SMF Riks postgirokonto 474394-4
Du kommer automatiskt att tillhöra den lokalavdelning som ligger i den geografiska närhet, om ditt postnummer börjar på 9 så kommer du att tillhöra SMF Polar
Copyright 2012 () SMF POLAR.